Postup při realizaci

Už víte, jak bude zhotovení Vaší vrtané studny probíhat?
Nejprve nás kontaktujte buď na e-mailovou adresu, telefonem nebo osobně. Po zkontaktování se s Vámi domluvíme na návštěvě přímo na místě realizace vrtu, kde proutkem určíme nejvhodnější místo pro samotný vrt. Na místě také prověříme přístupnost pro naši techniku, zodpovíme Vaše dotazy, případně sjednáme termín zhotovených prací. Ručíme přítokem 1500 - 4000 l / 24 h.
V případě nezdařilé akce garantujeme provedení vrtu zdarma!!!

   Provádíme

   1. Realizace vrtané studny jako průzkumného díla

Tento způsob je běžnější, představuje realizaci průzkumného geologického vrtu, který má již charakter hotového jímacího objektu (bez trvale osazeného čerpadla a přípojky do domu. Provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení způsobilým geologem, slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta jako podklad pro vodoprávní řízení.

   2. Realizace vrtané studny na základě stavebního povolení

Jako předem povolené vodohospodářské dílo. Autorizovaný projektant vypracuje projekt studny, stavebník doloží žádost, povolení k odběru a ke zřízení studny. Následně proběhne vodoprávní a územní řízení. Po vyhotovení díla žádá stavebník o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudace).

   Technologie vrtání studní ve skále

Rotačně příklepové vrtání ponorným vrtacím kladivem, jehož příklep a vynášení materiálu z vrtu pohání tlakový vzduch z kompresoru. Je to nejrychlejší a způsob, jak vrtat ve skále, nebo v jílovcových břidlicích (ve tvrdých a pevných horninách). Pro zeminu a jíl používáme šnek Ø 180mm pouze pro předvrtání ke skále nebo k břidlici.